Individuální sezení 600 Kč/hod.

Párové/rodinné sezení 800 Kč/hod.

Rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, senioři, studenti do 26 let 500 Kč/hod.

Ostatní sezení dle dohody.

Relaxace 400 Kč/hod.

Dohodnuté sezení je závazné. Lze ho zrušit 24 hodin předem, jinak si účtuji polovinu ceny sezení za rezervovaný čas.

Za nezrušené sezení si účtuji plnou cenu sezení.

Pokud sezení zruším do méně než 24 hodin do sezení, máte následující sezení zdarma.

Pokud je klient mladší 18-ti let, je nutný souhlas rodičů.