Sezení probíhá nejčastěji individuálně, jedna osoba na sezení nebo skupinově, kdy jsou přítomny dvě či více osob a psycholog.

Situace, ve kterých vám mohu pomoci:

 • Poradenství  v aktuální životní situaci-náročné životní situace, úzkosti, strachy, úmrtí v rodině a podobně. 
 • Rozvojové problémy- kdo jsem, co chci, kam směřuji, smysl života.
 • Vztahové problémy- rodina, manželství, partnerství, přátelství, pracovní vztahy.
 • Stres a krizová intervence.
 • Nácvik relaxačních technik.
 • Nácvik asertivní komunikace.
 • Nácvik řešení konfliktů.
 • Problémy v komunikaci.
 • Trénink kognitivních funkcí (myšlenkové procesy, mezi které například patří učení, paměť, koncentrace).
 • Konzultace v oblasti ergoterapie (úprava domácího prostředí, kompenzační pomůcky, zvládání všedních denních činností).
 • Psychologie práce- syndrom vyhoření, mobbing, komunikační techniky a podobně.

Nejsme zdravotnické zařízení, proto se služby platí přímou platbou.